Läs för barnen! Läslusten grundläggs redan när barnen är riktigt små,
så börja läsa redan för din baby, då vänjer man
barnen vid att läsning är något mysigt
och rofyllt som man gör tillsammans.
Och du ger barnet upplevelser och
 erfarenheter som kommer att vara livet ut.