Kort med kuvert
Kort Tack för en fin stund.
Kort med kuvert
Kort Tack för att du finns.
Kort med kuvert
Kort Du vet väl att jag
Kort med kuvert
Kort Vi är så många som
Kort med kuvert
Kort Må denna bli den vackraste
Kort med kuvert
Kort Skapa andrum för själen.
Kort med kuvert
Kort Tack för att just du finns